เครื่องมือคุณภาพ 7ชนิด (7 QC Tools )

เครื่องมือคุณภาพ 7ชนิด ( 7 QC Tools ) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการทำงาน ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหา การเลือกปัญหา การสำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหา การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา ที่แท้จริงเพื่อการแก้ไขได้ถูกต้องตลอดจนช่วยในการจัดทำมาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
•  แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
•  แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
•  กราฟ (Graph)
•  แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)
•  แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
•  แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
•  ฮิสโตแกรม (Histogram)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน องค์กร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ เครื่องมือคุณภาพ 7ชนิด (7 QC Tools )

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s