กระบวนการจัดการความรู้

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Manamegent Process)
      หมายถึง กระบวนการในการสรรหา หรือกำหนดองค์ความรู้ เพื่อ
จัดเก็บ ถ่ายทอด และแบ่งปันเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในองค์กร ซึ่ง
ประกอบไปด้วย  1.การกำหนดองค์ความรู้ (Define)
     2.การสร้างและถ่ายโอนความรู้ (Create)
     3.การแสวงหาและจัดเก็บองค์ความรู้ (Capture)
     4.การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนรู้ (Share)
     5.การใช้ความรู้ (Use)
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน องค์กร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s